Vad är en affisch?

En affisch är en tryckt bit papper som går att fästa på väggar, glasrutor eller annan vertikal yta. Affischer är idag ofta glansiga och tryckta på hållbart papper för ökad slittålighet. Ofta är affischen uppgift att göra reklam för något, men konstverk är också vanligt att trycka upp på affischer för massförsäljning för att sedan ramas in hemma eller ställas ut i gallerier. Man kan trycka i stort sett vad som helst på en affisch, texter eller bilder, eller båda delar, och de kan vara såväl svart-vita som i färgtryck. Det engelska ordet för affisch är poster, ett ord som mer och mer används även av svenskar. Mer intressant information om affischer finner du här.

Affischens historia

Affischer började tillverkas för flera hundra år sedan och har sedan början avsett att fånga förbipasserande människor uppmärksamhet med antingen färg, ord mönster eller motiv. Affischerna har alltid varit ett effektivt sätt för folk på gatan att få information om produkter, evenemang eller andra händelser.

De tryckta affischerna fick sitt genombrott på 1870-talet då trycktekniken utvecklades och gjorde massproduktionen möjlig – affischproduktionen blev plötsligt enorm. Idag är affischer en vital del i såväl konstvärlden som i reklamvärlden och ett billigt sätt att sprida konst eller föra fram sina produkter.
Många stora konstverk, för att inte säga alla, målade av historiens största konstnärer som Picasso, Toulouse-Lautrec och Dalí, har tryckts upp i affischform och sålts i hundratusentals exemplar. Alla kan ha dessa formidabla konstverk hemma hos sig för en minimal kostnad, och det är ju alldeles fantastiskt!
I filmindustrin är affischer i det närmaste kultmaterial. Alla filmer som visas i biografer runt om i världen har en egen affisch som speglar filmens innehåll. Ofta är huvudrollsinnehavaren avbildad och de viktigaste skådespelarnas namn finns skrivna.
Inom politiken har man också tagit fasta på affischernas effektivitet för att sprida sina budskap.

Tryckning av affischer

Det finns en lång rad olika tekniker som kan användas för att trycka affischer, allt från avancerade handtekniker till supersnabba massproduktionstryck där flera affischer trycks i minuten. En nytryckt affisch rullas i regel ihop till ett långt rör fram till dess att den hängs upp på avsedd plats, vare sig det är någons hem eller på Times Square i New York.

För att trycka upp väldigt stora affischer behövs ett stort tryckeri, maskinerna som trycker upp dessa enorma bilder är otroligt stora och kräver sitt utrymme. Ju större en affisch är, desto slittåligare material måste den vara gjord av – en affisch på flera meter håller inte länge om den trycks på vanligt papper. Stora affischer kan också tryckas i delar som sedan klistras samman på den vägg eller yta den avsetts för, i likhet med tapeter.
0371 webb & reklam AB
Dalhemsgatan 4
333 30 Smålandsstenar

www.0371.se